Folkmuziek

Veel mensen weten niet precies wat er met folkmuziek wordt bedoeld. Dat is ergens logisch, want het is ergens heel eenvoudig als ook vrij ingewikkeld. Folkmuziek betekent letterlijk muziek die voor het volk gemaakt is. Folkmuziek wordt goed uitgelegd in dit artikel.

De Grote Festivals

Zoals gezegd genoot de folkmuziek al snel een grote bekendheid in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw. Omdat folkmuziek raakvlakken had met de ‘mainstream’ popmuziek konden de bekendere folkartiesten op treden op de grotere popfestivals. Lees hier over de grote festivals!

Folkmuziek bij huis

Folkmuziek leent zich niet alleen voor de grotere festivals, het past ook uitstekend in een wat kleinere setting. Het genre heeft niet voor niets grote overeenkomsten met blues, country en niet te vergeten het momenteel zo populaire singer/songwriter-genre. Bovendien worden er voor een groot deel akoestische instrumenten in gebruikt.